Reziliere contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

În urma vânzării unui imobil, utilizatorul trebuie să depună la biroul relații cu publicul actul de vânzare-cumpărare și buletinul titularului de contract, unde se va completa cererea de reziliere contract. Ulterior, societatea își ia angajamentul sa transmită o adresă scrisă către noul proprietar unde este informat de necesitatea încheierii unui nou contract. În cazul în care imobilul nu este vândut, dar se dorește sistarea facturării, atunci se va efectua sigilarea robineților pe poziția închis.