Legislația în domeniu

pcdata

Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicată în Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013

Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – Republicată în Monitorul Oficial nr. 679 din 7 septembrie 2015

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile – Republicată

Ordinul nr. 65/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Ordinul nr. 88/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Ordinul nr. 90/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Ordinul nr. 92/2007 al A.N.P.C. pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a consumatorilor, persoane fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia

Legea nr. 107/1996 – Legea apelor

Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Hotărârea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public