Licența de operare

Încă de la înființare, respectiv de la semnarea Contractului de Delegare de Gestiune și de la avizarea lui de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodărie Comunală,  S.C. ECOAQUA S.A. Călărași a făcut toate demersurile necesare obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor, certificatelor, etc., necesare desfășurării activității conform legislației române în vigoare.

Astfel, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, aprobat prin Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 140/2003, în anul 2005, se depune documentația și se obținea de către SC ECOAQUA S.A Călărași LICENȚA Clasa 2pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin ORDINUL nr.592 din 16.09.2005, al Președintelui A.N.R.S.C. 

Licența are ca obiect acordarea permisiunii de furnizare/prestare a serviciului, în aria administrativ-teritorială a localităților Călărași, Oltenița, Lehliu-Gară și Budești; valabilitatea licenței a fost de 12 luni de la data eliberării și conține condițiile asociate licenței (drepturi, obligații, restricții, sancțiuni).

Prin Ordinul nr. 607 din 17.11.2006 al Președintelui A.N.R.S.C., valabilitatea licenței clasa 2 acordată operatorului este prelungită până la data de 16.09.2007.Deoarece din aprilie 2006 operatorul furniza/presta serviciul și pe teritoriul Municipiului Urziceni, din județul Ialomița, licența eliberată conform ordinului 607/17.11.2006 a fost extinsa și pentru aceasta arie de operare.

În data de 29.01.2008, prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C., nr.35, se eliberează operatorului ECOAQUA SA Călărași LICENȚA nr. 0108, Clasa 2pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru întreaga arie de operare, cu valabilitate de cinci ani și posibilitatea prelungirii, din cinci în cinci ani, în condițiile respectării condițiilor asociate licenței.

Actualmente ECOAQUA SA Călărași deține LICENȚA nr. 6140/13.01.2023, Clasa 2pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare licența valabilă până în 19.01.2028