Certificari ISO

Standardul ISO 9001:2001 ca referențial de certificare, specifică cerințe pentru un sistem de managementul al calității pentru orice organizație ce dorește să demonstreze capabilitatea de a furniza în mod consecvent produse ce satisfac atât cerințele clienților, cât și cerințele legale și de reglementare, și urmărește să sporească satisfacția clientului. Acesta este usor de utilizat de către orice tip de organizații din sectorul industrial sau al serviciilor, indiferent de mărimea acestora; se bazează pe opt principii universale de managementul calității; oferă posibilitatea de a merge dincolo de certificare prin obținerea satisfacției nu numai a clienților ci și a tuturor parților interesate, respectiv angajați, acționari și societati în ansamblul său.

Avantajele certificării sistemului de management al calității:

  • Creșterea eficienței economice a organizației certificate;
  • Obținerea unei poziții competitive;
  • Creșterea credibilității și încrederii în calitatea produselor/serviciilor;
  • Creșterea satisfacției clienților;
  • Avantaje pentru siguranța și securitatea serviciilor;
  • Un mijloc eficient de conducere al unei organizației;
  • Îmbunătățirea continuă a activității.

Conștientă de toate aceste avantaje și având în vedere că una din condițiile esențiale ale aplicației pentru accesarea programelor cu finanțare din partea Uniunii Europene, era și existența certificării operatorului, în anul 2006, SC ECOAQUA S.A Călărași, contactează Asociația de Standardizare din Romania-Organismul Național de Standardizare, în vederea demarării procedurii de Certificare a Sistemului Integrat Calitate – Mediu.

Procedura s-a desfășurat pe parcursul întregului an 2006, cuprinzând etapa certificării inițiale, care s-a finalizat cu obținerea certificatului nr.4765 din 10 ianuarie 2007 eliberat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității, prin care se certifică organizația SC ECOAQUA S.A Călărași pentru activitățile captarea, tratarea și distribuția apei potabile; Captarea și epurarea apelor uzate. Prin acest act se certifică că operatorul are implementat și menține un sistem de management al calității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001.

De asemenea, tot pe 10 ianuarie 2007 se obține certificatul nr.1014, prin care se certifică sistemul de management de mediu, pentru aceleași activități, conform condițiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005.

Ambele certificate au fost prelungite in baza noilor prevederi ale SR EN ISO 9001:2015 si   SR EN ISO 14001:2015 astfel ca in prezent ECOAQUA SA Calarasi detine certificatul  UIG – 1014-EF – 424 privind managementul calitatii cu valabilitate pana la 30.08.2021 si certificatul                  UIG – 1031 – EF- 170 privind managementul de mediu cu valabilitate pana la 30.08.2021.

Începând cu 31.08.2021, societatea Ecoaqua S.A. s-a recertificat astfel că în prezent deține următoarele certificate ISO:

  • UIG – 1031 – EF – 170-A, UIG – 1031 – EF – 170-B  – valabile pana la 30.08.2024;
  • UIG – 1014 – EF – 424-A, UIG – 1014 – EF – 424-B – valabile pana la 30.08.2024.