Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

PERSOANĂ FIZICĂ
In cazul in care la locatia respectiva nu exista bransament nici pentru apa nici pentru canal, pasii sunt urmatorii (LA CASA) :
1) Se face o cerere pentru solutie tehnica de apa si canal la centrul de relatii cu publicul, unde se ataseaza contractul de proprietate al imobilului (Act de vanzare-cumparare/ proces verbal de punere in posesie, certificat de urbanism, autorizatie de constructie – in cazul in care terenul este concesionat, Act de inchiriere inregistrat la ANAF, Carte de identitate al proprietarului/chiriasului) . Pentru eliberarea solutiei tehnice se percepe o taxa de 204,68 lei .
2) Dupa ridicarea solutiei tehnice, utilizatorul se ocupa de efectuarea lucrarii propriu-zise, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor sa depuna o cerere pentru incheiere contract la care se ataseaza documentele mentionate mai sus . In urma aprobarii cererii, se semneaza contractul si totodata se monteaza contorul .

In cazul in care utilizatorul detine un bransament (in cazul BLOCURILOR) este necesara doar depunerea unei cereri de incheiere contract la care se ataseaza : Actul de proprietate/ Act de inchiriere inregistrat la ANAF/ Carte de identitate proprietar/chirias . Dupa aprobarea cererii, se semneaza contractul, urmand ca utilizatorul sa faca dovada detinerii apometrelor prin depunerea certificatelor de garantie si a certificatelor de verificare metrologica, urmand a fi sigilate de catre societate conform taxelor in vigoare (Sigilare 1 apometru 23,80 lei, Sigilare 2 apometre 35,70 lei, Sigilare 3 apometre 47,60 lei) .

PERSOANA JURIDICA
In cazul in care exista deja bransament
Se depune o cerere pentru incheiere contract la care se ataseaza urmatoarele : carte de identitate reprezentant legal/ administrator, act de proprietate/ inchiriere a spatiului unde se desfasoara activitatea, certificat de inregistrare ONRC .
In caz contrariu, se aplica informatiile de mai sus (Solutie tehnica la care se ataseaza : carte de identitate reprezentant legal/ administrator, act de proprietate/ inchiriere a spatiului unde se desfasoara activitatea, certificat de inregistrare ONRC)