SUCURSALA URZICENI

pcdata

ECOAQUA SA  SUCURSALA  URZICENI

CONDUCEREA  EXECUTIVA  ECOAQUA SA  SUCURSALA  URZICENI
Nume prenume/functie Declaratie de avere Declaratie de interese
NICULAE CONSTANTIN  NICULAE– Director  declaratie-de-avere-niculae-constantin.2016

declaratie-de-avere-niculae-constantin-niculae.2017

Declaratie de avere 2018

Declaratie de avere 2019

 declaratie-de-interese-niculae-constantin.2016

declaratie-de-interese-niculae-constantin-niculae.2017

Declaratie de interese 2019

MATACHE MARIAN  -Inginer sef  declaratie-de-avere-matache-niculae.2016

declaratie-de-avere-matache-marian.2017

Declaratie de avere 2018

Declaratie de avere 2019

 declaratie-de-interese-matache-marian.2016

declaratie-de-interese-matache-marian.2017

Declaratie de interese 2019

NICULAE MARIAN -Contabil sef  declaratie-de-avere-niculae-marian.2016

declaratie-de-avere-niculae-marian.2017

Declaratie de avere 2018

Declaratie de avere 2019

 declaratie-de-interese-niculae-marian.2016

declaratie-de-interese-niculae-marian.2017

Declaratie de interese 2019

PROGRAM  AUDIENTE

NICULAE CONSTANTIN  NICULAE– Director            MARTI orele: 10.00 – 11.00

MATACHE MARIAN  -Inginer sef                                      MARTI orele: 11.00 – 12.00

NOTA: Inscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA Sucursala Urziceni Tel: 0243 254 722,  0243 254 723

urziceni-1Municipiul Urziceni se află în vestul judeţului Ialomiţa şi are o populaţie de 15.308 locuitori, in conformitate cu recensamantul populatiei din anul 2011. Este un oraș de mărime mijlocie ale cărui principale activități sunt agricultura și serviciile.Relieful judeţului Ialomiţa este constituit predominant din câmpie (aproximativ 2/3 din Câmpia Bărăganului). O altă formă de relief specifică judeţului este lunca şi este reprezentată de Lunca Dunării şi Lunca Ialomiţei.

Regimul climatic are caracter continental. Valorile termice medii anuale se înscriu între 10 – 11,5 °C. Precipitaţiile sunt reduse şi au valori cuprinse între 450 mm şi 550 mm.

Judeţul dispune de o reţea hidrografică bogată, alcătuită din fluviul Dunărea cu braţele Borcea și Dunărea Veche, râurile Ialomiţa şi Prahova, precum şi de o serie de lacuri.

Reţeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la adâncimi de 2 – 7 m în lunci şi 5 – 30 m în cea mai mare parte a judeţului.

urziceni

Figura 1. Încadrarea  Localitatii Urziceni in Judetul Ialomița

Regionalizarea serviciilor de apă, inițiată de autoritățile române și susținută în mare măsură de programele pre-aderare (SAMTID, MUDP, PHARE, ISPA), a avut ca scop sprijinirea autorităților locale în crearea operatorilor eficienți de servicii regionalizate de apă și canalizare și, în consolidarea capacității autorităților locale, de a controla eficient activitatea lor prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

            La data de 15.12.2005, Consiliul Local al Municipiului Urziceni solicită Consiliului Județean Călărași asocierea la ECOAQUA S.A Călărași, pentru a putea accesa împreună fondurile alocate prin programul de investiții  I. S. P.A, program care impunea printre alte condiții minimale existența unui operator cu 500 angajați și deservirea a minimum 150.000 locuitori.

           Prin Hotărârea nr. 3 din 17.01.2006, Consiliul Județean Călărași aprobă cesionarea unui număr de 7.073 acțiuni deținute de Consiliul Județean la ECOAQUA S.A Călărași, către Consiliul Local al Municipiului Urziceni, contra sumei de 70.930 RON.

            În data de 19.04.2006, Consiliul Local al Municipiului Urziceni încheie cu operatorul regional ECOAQUA S.A Călărași contractul de concesiune nr.699/2006 pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și bunurile ce aparțin domeniului public și privat al autorității locale. Astfel se preia activitatea de distribuție a apei potabile și de canalizare din cadrul S.C. TERMA S.A. Urziceni și se înființează o filială a ECOAQUA S.A. Călărași în Municipiul Urziceni, cu personalitate juridică și cu un număr total de 116 salariați.

Filiala Urziceni asigura serviciul de alimentare cu apă unui număr total de 2.236 clienți, iar serviciul de canalizare unui număr total de 900 clienți, cu următoarea structură:

 • consumatori casnici individuali(case) -apă =1.880

                                                                                 -canal = 600

 • asociații de proprietari -apă =10

                                                     -canal=10

 • operatori economici+instituții publice -apă=346

                                                                                  -canal =290

Numărul branșamentelor la rețeaua de distribuție la sfârșitul anului 2015 la Urziceni se prezintă  astfel:

 • case individuale =2112 bransamente (2106 branșamente contorizate).
 • asociații de proprietari= 184 branșamente
 • agenți economici = 280 branșamente

Total 2.576 branșamente

 

Numărul utilizatorilor  beneficiari ai serviciului centralizat de alimentare cu apă la sfârșitul anului 2015 la Urziceni se prezintă astfel:

 • case individuale = 5136 locuitori
 • asociații de proprietari = 10 089 locuitori
 • agenți economici =191 locuitori

            Total apă =15.416 locuitori

Din volumul total de apă furnizat 99,72% este contorizat la finele anului 2015.

Numărul racordurilor la rețeaua de canalizare  se prezintă astfel:

 • case individuale 1375
 • asociații de proprietari 184
 • operatori economici 223

Total 1782 racorduri

Istoricul activitatii de apa si canalizare in Municipiul Urziceni

       Din anul 1962 până în data de 30.04.1971 a existat – “Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească” Urziceni, care presta următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare, producere, transport şi distribuţie energie termică, transport comun, transport marfă, administrare fond locativ, construcţii, salubritate, pavaje străzi, sere şi amenajare zone verzi, administrare cimitir şi servicii funerare.

       Din 01.05.1971 până în data de 30.04.1973 – “Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească” Urziceni a devenit “Întreprinderea de Gospodărie Comunală şi Locativă” Urziceni, care presta următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare, producere, transport şi distribuţie energie termică, transport comun, transport marfă, administrare fond locativ, construcţii, salubritate, pavaje străzi, sere şi amenajare zone verzi, administrare cimitir şi servicii funerare.

       Din 01.05.1973 până în data de 31.03.1991 – “Întreprinderea de Gospodărie Comunală şi Locativă” Urziceni a devenit “Exploatarea de Gospodărie Comunală şi Locativă” Urziceni, care presta următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare, producere, transport şi distribuţie energie termică, transport marfă, administrare fond locativ, construcţii, salubritate, pavaje străzi (până în anul 1991), sere şi amenajare zone verzi (până în anul 1988), administrare cimitir şi servicii funerare.

urziceni-2
Din 01.04.1991 şi până la data de 04.08.1999 – “Exploatarea de Gospodărie Comunală şi Locativă” Urziceni a devenit “Regia de Gospodărie Comunală şi Locativă” Urziceni, care presta următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare, producere, transport şi distribuţie energie termică, administrare fond locativ, construcţii, salubritate (până la data de 01.07.1997), administrare cimitir şi servicii funerare.

      urziceni-3

În anul 1999, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Urziceni, se reorganizează “Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă” Urziceni, înfiinţându-se S.C. TERMA S.A., persoană juridică română, care presta următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare, producere, transport şi distribuţie energie termică (până în data de 30.06.2003), transport comun, administrare fond locativ (până la data de 31.12.2002), construcţii, servicii funerare.

           În anul 2001, datorită situaţiei falimentare a S.C. LOCTRANS S.A., Consiliul Local al Municipiului Urziceni, hotărăşte concesionarea serviciului de transport de călători către S.C. TERMA S.A., cu scopul de a revitaliza o activitate indispensabilă dezvoltării durabile a localităţii.

urziceni-4       În anul 2003, analizând situaţia abonaţilor casnici şi a agenţilor economici rămaşi racordaţi la sistemul centralizat de încălzire, Consiliului Local hotărăşte închiderea sistemului şi orientarea către alte sisteme de încălzire acceptate de consumatori.

urziceni-5       În anul 2005 Consiliul Local Urziceni concesionează serviciului public de apă şi canalizare din Municipiul Urziceni, către operatorul regional S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI, având ca obiect de activitate următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare.

       În anul 2006 a fost înfiinţată S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI FILIALA URZICENI S.R.L., având ca obiect de activitate următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare.

       În anul 2008 se finalizeaza procesul de fuzionare a S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI cu S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI FILIALA URZICENI S.R.L. şi s-a înfiinţat S.C. ECOAQUA S.A. SUCURSALA URZICENI, având ca obiect de activitate următoarele servicii: captare, tratare şi distribuţie apă potabilă, colectare ape uzate şi epurare.

Detalii suplimentare despre organizarea si activitatea   ECOAQUA  SA Sucursala URZICENI se poate gasi accesand www.ecoaquaurziceni.ro