ECOAQUA

Regulament concurs FOTO_APA 22 martie 2018

Regulament participare

Concurs de fotografie ,,FOTO-APA”

 Informaţii generale privind concursul

Concursul se adresează tuturor celor pasionaţi de arta fotografică, oferindu-le astfel prilejul de a-şi manifesta libertatea de exprimare artistică într-un concurs cu public.

Fotografiile se vor subscrie tematicii concursului. Mesajul transmis de fotografie va fi principalul criteriu de evaluare.

Conditii generale

Concursul este organizat de catre S.C. ECOAQUA Călărași, denumită în continuare Organizator și este dedicat Zilei Internaționale a Apei din data de 22 martie.
• Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Concursului.
• Tematica concursului este APA

Calendarul de desfasurare al Concursului
• Calendarul concursului este:
– perioada  19 februarie 2018 – 16 martie 2018 – inscrieri fotografii în format digital la adresa gaidamut.nicoleta@ecoaqua.ro

– 16 -19 martie 2018 – jurizarea fotografiilor
– 22 martie 2018 – anuntarea caștigatorilor în cadrul deschiderii oficiale a expoziției
• Organizatorii îşi rezervă dreptul de modificare a datelor de concurs anunţând în prealabil acest lucru.
Dreptul de participare
• La Concurs poate participa orice cetaţean cu varsta minima 10 ani. Pentru participanții care nu au 18 ani împliniți la data înscrierii, fișa va fi completată de unul dintre părinți sau tutori legali cu mențiunea ,,pentru minorul x”
• Participantii pot inscrie in concurs maxim 3 fotografii.
• Fotografiile înscrise trebuie să fie realizate în intervalul 19 februarie 2016 – 1 martie 2018 și să nu fi fost înscrisă la alt concurs public în acest interval.

  • Fotografiile vor fi trimise în format jpg, vor avea cea mai mică latură de minumum 2100 px.
  • Organizatorul îşi rezerva dreptul de a elimina din concurs fotografiile care au caracter tendenţios sau care nu respectă condiţiile de participare.
    • Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate în Fişa de participare.
    • Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor este asumată prin semnarea fișei de participare

Fotografia/fotografiile vor fi fi denumite astfel: numeprenumeautor_titlulucrare.jpg

PREMII

Se vor acorda premii fotografiilor desemnate câștigătoare.

Toți concurenții vor primi diplome de participare.

Acordarea premiului și a diplomelor se va face în cadrul unui eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca persoana, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia pot fi facute publice si folosite in materiale electronice sau tiparite de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta, acord echivalent cu cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale castigatorilor catre Organizatori.
Premiul trebuie sa fie revendicat in termen de 90 de zile de la data desfășurării evenimentului public, in caz contrar premiul nemaifiind datorat de catre Organizatori.
Intrarea în posesia premiului și a diplomelor poate fi realizata prin urmatoarele metode: prin participarea la festivitatea de premiere sau prin deplasarea la sediul S.C. Ecoaqua din Călărași
In cazul in care castigatorul premiului este minor, acesta este indreptațit sa intre in posesia premiului numai insotit de un parinte sau de reprezentatul legal.
Politica de confidenţialitate: Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului.

Descarca Fisa participare concurs

Anunțuri similare

PROGRAMARE CITIRI CONTORI IN APARTAMENTE TRIMESTRUL 3 2018 MUNICIPIUL OLTENITA

Neacsu Constantin

IANUARIE 2019 MUNICIPIUL OLTENITA PROGRAMARE CITIRI APOMETRE ZONA BLOCURI

Neacsu Constantin

MAI 2020 – PROGRAMARE CITIRI CONTOARE IN APARTAMENTELE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI ȘI ORAȘUL LEHLIU GARĂ

Florian Ion