Proiecte in implementare

PROIECT PROPUS SPRE FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020

proiect_ecoaqua

PROIECT    PROPUS     SPRE     FINANTARE     IN   CADRUL      PROGRAMULUI  OPERATIONAL  INFRASTRUCTURA  MARE  2014-2020

Denumire proiect : „Sprijin pentru pregatirea aplicatie de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regionaL in judetele Calarasi si Ialomita , in perioada 2014-2020”;

Axa prioritara 3. „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor ”;

Obiectivul specific 3.2 „ Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane , precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei”;

Stadiu proiect : Procesul de pregatire a Aplicatiei  de Finantare a fost finalizat.  Aplicatia de finantare a fost incarcata in aplicatia informatica My SMIS 2014-2020 – in prezent fiind  in curs de evaluare la Miisterul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management POIM;

Cod proiect: 104428;

Valoarea totala a  proiectului: 14.506.952 lei, fara TVA ( conform ofertei castigatoare desemnata in urma  finalizarii procedurii de achizitie publica, din care :  11.926.122 lei, pentru  etapa I  si                   2.580.830 lei,  pentru  etapa II;

Durata de implementare : 83  luni. Proiectul se va desfasura in doua etape ( etapa I – durata de executie de 11 luni , pentru  pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, pentru aria de operare a operatorului regional  in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020 ( componenta ce va fi rambursata  in cadrul prezentului proiect finantat prin POIM)   si etapa II – durata de executie de 72 luni, pentru asistenta tehnica din partea proiectantuui pe perioada de executie a lucrarilor  ( componenta  ce va fi rambursata   in cadrul   proiectului   viitor de investitii,  finantat prin POIM));

Surse de finantare  etapa I:  Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Bugetul de Stat si  Bugetele Locale;

Locatia:

–  in judetul Calarasi,   Unitatile Administrativ Teritoriale :  Calarasi, Oltenita, Fundulea, Lehliu Gara, Budesti,  Chirnogi, Chiselet, Crivat, Dor Marunt, Dorobantu, Frumusani, Fundeni, Gradistea, Independenta, Lehliu Sat, Luica, Mitreni, Nana, Plataresti, Soldanu, Spantov, Ulmu, Vasilati

  • judetul Ialomita, Unitatile Administrativ Teritoriale :  Urziceni, Manasia,  Alexeni,  Cosereni, Garbovi,  Grindu, Ion Roata,  Reviga

Obiective  proiect   :  Asigurarea elaborării documentaţiilor necesare în vederea obţinerii finanţării proiectului de investiţii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

  1. Pregatirea aplicatiei de finantare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu etc);
  2. Realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv proiecte tehnice pentru retele si proiecte conceptuale pentru statii de tratare, statii de pompare si statii de epurare;
  3. Organizarea a cel putin 2 seminarii (workshopuri), de prezentare a studiului de fezabilitate si a documentatiilor de atribuire, precum si informari publice in toate localitatile beneficiare;
  4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Aceasta componenta va fi rambursata din proiectul de investitii.

Rezultate asteptate : 

  • Depunerea aplicatiei de finantare si a documentelor suport la autoritatile nationale si/sau comunitare competente in vederea evaluarii si aprobarii;
  • Sprijin acordat pe parcursul evaluării fezabilităţii proiectului propus;
  • Elaborarea documentatiilor de atribuire, conform legislatiei nationale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finantare si a studiului de fezabilitate aprobate;
  • Sprijin acordat pe parcursul procesului de atribuire pentru contractele de servicii de asistentă tehnică si pentru contractele de furnizare si lucrări, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice se a altor documentaţii necesare obtinerii de acorduri, avize, aprobări, autorizaţii necesare emise de autorităti si furnizorii de utilităti
  • Seminarii organizate pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de Atribuire.

Date tehnice privind derularea fiecarui contract de lucrari si contracte de asistenta tehnica se regasesc pe website-ul acestui proiect  accesand www.ecoaquacalarasi.ro