Proiecte implementate

POS Mediu Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Calarasi

proiect_pos

PROIECT    FINANTAT   PRIN     PROGRAMUL  OPERATIONAL  SECTORIAL    MEDIU    2007-2013

Denumire proiect : „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi;

Numarul masurii :  CCI 2007 RO161 PR003;

Cod SMIS  al proiectului  : 1270;

Axa prioritara 1 :  „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”;

Decizia  de aprobare a proiectului: Decizia CE nr. C (2008)1390/09.04.2008, modificata prin Decizia CE nr. C(2016)5055/29.07.2016;

Contractul de finantare : Contract de finantare nr. 91803/09.10.2013, semnat intre Ministerul Fondurilor Europene –AM-POS Mediu si ECOAQUA SA Calarasi;

Valoarea proiectului ( la data semnarii contractului de finantare) : 370.080.087 lei, fara TVA;

Surse de finantare :  Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Bugetul de Stat, Bugetele Locale, cofinantare   ECOAQUA SA ;

Locatia: Aglomerarile Calarasi, Oltenita, Lehliu, Budesti  si Fundulea, din judetul Calarasi si alomerarea Urziceni, din judetul Ialomita;

Durata de implementare : 92 luni si  22 zile, respectiv  de la  data de  09.10.2008, pana la  data de 30.06.2016;

Obiective  proiect   :  Imbunatatirea  infrastructurii  din domeniul apelor in beneficiul mediului si a omului, in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin tratatul de aderare si obiectivele Programului Operational Sectorial de Mediu;

Valoarea   proiectului ( la finalizarea perioadei de implementare)  :   303.348.473lei, fara TVA;

Indicatori realizati:

 1. Constructie si echipare foraje din  cadrul fronturi lor de captare – 36 unitati;
 2. Extinderea si reabilitarea statiei de pretratare apa Chiciu -1 unitate;
 • Q=1.440mc/h;
 1. Constructie si reabilitare statii de tratare a apei – 5 unitati;
  • STAP Calarasi – Q = 1.404 mc/h;
  • STAP Urziceni – Q = 444 mc/h;
  • STAP Lehliu – Q = 80 mc/h;
  • STAP Budesti – Q = 116mc/h;
  • STAP Fundulea – Q = 90 mc/h;
 1. Extindere si reabilitare conducte de aductiune – 20,7 km;
 2. Rezervoare noi de apa – 5 unitati;
 3. Extindere si reabilitare retele de distributie – 75,2 km;
 4. Achizitionare contoare de apa -2.537 buc,;
 5. Implementare sistem SCADA-6 unitati;
 6. Extindere si reabilitare retele de canalizare – 80.6 km;

10.Extindere si reabilitare statii de pompare apa uzata – 17 unitati;

 1. Extindere si reabilitare statii de epurare apa uzata – 5 unitati;
 • SE Calarasi – 83.300 PE;
 • SE Urziceni – 24.600 PE;
 • SE Oltenita – 28.000 PE;
 • SE Budesti – 6.600 PE;
 • SE Fundulea – 5.000 PE;

Rezultate: 

 • Masurile implementate in cazul furnizarii apei, au dus la incadrarea parametrilor de calitate ai apei potabile in standarde, asigurand accesul populatiei la o apa potabila de calitate, si totodata la imbunatatirea calitatii si disponibilitatii serviciilor furnizate, la imbunatatirea securitatii distributiei prin inlocuirea conductelor defecte si reducerea pierderilor fizice;
 • Masurile in domeniul apelor uzate au dus la imbunatatirea calitatii apelor de suprafata prin minimizarea efectelor asezarilor urbane, au atenuat riscurile in domeniul sanatatii prin extinderea sistemului de canalizare,contribuind la imbunatatirea calitatii si disponabilitatii serviciilor furnizate, la reducerea infiltratiilor ca si a riscurilor de inundatii si poluare a raurilor cu ape uzate necorespunzator tratate;

 

Date tehnice privind derularea fiecarui contract de lucrari si contracte de asistenta tehnica se regasesc pe website-ul acestui proiect  accesand www.ecoaquacalarasi.ro