ANUNTURI

NOTIFICARE obligativitate racordare la canalizare

NOTIFICARE

          Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile aduse de Legea 224/215 si republicata in Monitorul Oficial nr 679/07.09.2015, respectiv a art 31 aliniatul (14) “Utilizatorii, persoane fizice sau juridice,…. au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou infiintate, daca acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural”.

          Nerespectarea acestei obligatii de catre utilizatori se sanctioneaza cu amenda de la 2 000 lei la 4 000 lei, potrivit art 39 aliniatul (5) din aceeasi lege republicata.

Anunțuri similare

NOIEMBRIE 2018 PROGRAMARE CITIRI CONTORI IN APARTAMENTE IN MUNICIPIUL CALARASI

Neacsu Constantin

CONVOCARE AGA ECOAQUA SA pentru data de 25.10.2018

Neacsu Constantin

NOU !!! S-A DESCHIS IN CALARASI CENTRUL NR 2 DE INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL

Neacsu Constantin