ANUNTURI

NOTIFICARE obligativitate racordare la canalizare

NOTIFICARE

          Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile aduse de Legea 224/215 si republicata in Monitorul Oficial nr 679/07.09.2015, respectiv a art 31 aliniatul (14) “Utilizatorii, persoane fizice sau juridice,…. au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou infiintate, daca acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural”.

          Nerespectarea acestei obligatii de catre utilizatori se sanctioneaza cu amenda de la 2 000 lei la 4 000 lei, potrivit art 39 aliniatul (5) din aceeasi lege republicata.

Anunțuri similare

MAI 2019 PROGRAMARE CITIRI CONTOARE IN APARTAMENTE IN ORASUL LEHLIU GARA

Neacsu Constantin

ACUM SE POATE EFECTUA PLATA FACTURILOR ECOAQUA SI PRIN PARTENERII un-doi Centru de plati

Neacsu Constantin

MARTIE 2019 PROGRAMARE CITIRI CONTOARE IN APARTAMENTE IN ORASUL LEHLIU GARA

Neacsu Constantin