Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Neacsu Constantin

Societatea ECOAQUA S.A. este persoana juridică reprezentând Operatorul Regional de apă și canalizare în județele Călărași și Ialomița, cu sediul social în municipiul Călărași, str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, județ Călărași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. J51/393/2004, având codul fiscal RO16730672.

  În calitate de operator de date cu caracter personal, ECOAQUA S.A. vă informează că datele cu caracter personal prelucrate în cadrul societății vor fi folosite exclusiv în scopul executării contractului de prestare a serviciilor de furnizare a apei și de canalizare, cu respectarea Art. 6, alin (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele prelucrate pot include: nume și prenume, adresa de domiciliu/ reședință, adresa e-mail, număr de telefon, numărul de cont bancar, cod de client, istoricul facturilor etc.

  ECOAQUA S.A. prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi în deplină conformitate cu prevederile legale, iar aceste date nu sunt transmise unor terți. În anumite situații, datele personale sunt sau ar putea fi comunicate autorităților și instituțiilor publice centrale / locale (de exemplu, Agenția Națională de Administrare Fiscală, organe de politie, parchete și instanțe de judecată).

ECOAQUA S.A. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata contractului încheiat cu dumneavoastră, precum și timp de 3 ani după încetarea acestuia (pentru eventualitatea unor solicitări sau alt tip de acțiuni ulterioare încetării relației contractuale).

Cu toate acestea, în virtutea obligațiilor sale legale, ECOAQUA S.A. va stoca și arhiva anumite date cu caracter personal ale clienților săi pentru perioade mai mari. Conform legislației din domeniul fiscal și contabil (Legea nr. 82/1991, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală și legislația subsecventă), ECOAQUA S.A. are obligația de a păstra registrele și documentele justificative ale operațiunilor sale financiar-contabile timp de 5 sau 10 ani.

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveți următoarele drepturi:

  • de a solicita accesul la datele personale prelucrate;
  • de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, conform legii;
  • de a beneficia de portabilitatea datelor;
  • de a face plângere la Autoritatea de Supraveghere sau de a vă adresa instanțelor de judecată.

Pentru informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor dvs. puteți să contactați Responsabilul cu protecția datelor (DPO) desemnat de ECOAQUA S.A. la adresa de e-mail: