Nota de informare date cu caracter personal

Neacsu Constantin

NOTĂ DE INFORMARE DESPRE DATE CU CARACTER PERSONAL

          ECOAQUA SA CALARASI, operator al serviciilor de apa potabila si de canalizare in Judetele CALARASI SI IALOMITA, prelucrează datele cu caracter personal al clientilor sai abonati cu contract  ai serviciilor de apa si canalizare, respectiv:

– Numele si prenumele

   – Numele si prenumele membrilor de familie

   – Sexul

   – Data si locul nasterii

   – Semnatura

   – Date din acte de stare civila

   – Telefon/Fax

   – Adresa (domiciliu/resedinta)

   – E mail

   – Loc de munca

destinate  in scopul :

  • Furnizare servicii de apa si canalizare; intocmirea bazei de date cu utilizatorii serviciilor de apa si canalizare furnizate conform contractului.
  • Colectare debite/Recuperare creante

  Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare incheierii contractelor si emiterii facturii de prestari servicii

Refuzul dumneavoastra determină incetarea relatiilor contractuale, respectiv sistarea furnizarii apei si a serviciului de canalizare in locatia pentru care s-a incheiat contract.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  -Persoana vizata

  -Reprezentantii legali ai persoanei vizate

  -Partenerii  contractuali ai operatoruluiu

  -Autoritati publice centrale/locale

  -Mass – media

  -Angajatorul persoanei vizate

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul ECOAQUA SA din Str Progresul Bloc BBB etaj 3, Municipiul Calarasi.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.