ECOAQUA

pcdata

 ECOAQUA SA Călăraşi a fost creată în 2004, ca operator de apă şi canalizare al judeţului Călăraşi.  ECOAQUA SA Călăraşi este o societate pe acţiuni, deţinută în totalitate de autorităţile locale.

Primul transfer al activităţilor de apă şi canalizare a fost realizat în decembrie 2004 pentru oraşele Călăraşi, Olteniţa şi Lehiu-Gară, fiind urmat de preluarea oraşului Budeşti în 2005. În aprilie 2006 au fost preluate activităţile de apă şi canalizare din municipiul Urziceni, jud. Ialomiţa si in martie 2009 s-a inceput operarea si in orasul Fundulea.

   Consiliile locale ale  acestor localitati, alaturi de Consiliul judetean  a devenit  actionariatul ECOAQUA SA Calarasi, care a decis ulterior preluarea activitatii de producere si distributie a apei potabile in anul 2015 pentru localitatile Dorobantu, Lehliu Sat  si Soldanu si in anul 2016 a localitatii Crivat.

Compania ECOAQUA SA are sediul în municipiul Călăraşi şi este organizată în trei sucursale:

  • Sucursala Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Călăraşi, a oraşelor Lehliu-Gară şi Fundulea şi a comunelor Dorobanţu, Lehliu sat, Nicolae Balcescu, Lupsanu, Ileana şi Belciugatele;
  • Sucursala Olteniţa, cu sediul în municipiul Olteniţa, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Olteniţa ,a oraşului Budeşti si comunelor Soldanu , Crivat, Spantov si Plataresti;
  • Sucursala Urziceni, cu sediul în municipiul Urziceni, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Urziceni.

Structura capitalului social al operatorului regional  ECOAQUA SA la 31.12.2016:

Acţionar Valoarea  acţiunilor detinute (RON) Procent
Consiliul Judeţean Calarasi 2 437 860 32,8%
Consiliul Local Călăraşi 1 872 990 25,2%
Consiliul Local Olteniţa 1 218 930 16,4%
Consiliul Local Urziceni 1 218 930 16,4%
Consiliul Local Budeşti 356 760 4,8%
Consiliul Local Lehliu-Gară 178 380 2,4%
Consiliul Local Fundulea 148 650 2,0%