CHIRILA MARIUS – membru A.G.A.

Declaratie de avere si interese 2018

GRAMA EDUARD – presedinte A.G.A.

Declaratie de avere si interese 2018

SARBU MARGARIT EMANUEL

Declaratie de avere si interese 2018

ION ROMULUS – membru A.G.A.

Declaratie de avere si interese 2018

LUNGU GHEORGHE – membru A.G.A.

Declaratie de avere si interese 2018

SLOBOZEANU PETRE – membru A.G.A.

Declaratie de avere si interese 2018

VASILE ALEXANDRU – membru A.G.A.

Declaratie de avere si interese 2018