COMUNICATE DE PRESA

Comunicat de presa ECOAQUA SA Calarsi 27.01.2020

Pentru clarificarea unor informații apărute în spațiul public și care ar putea crea confuzii în privința activității Ecoaqua S.A. (mai ales în Municipiul Călărași), dorim să reamintim modul în care se obține apa potabilă, efortul necesar pentru epurare, modul în care activitatea este monitorizată de instituțiile statului pas cu pas, dificultățile pe care societatea le întâmpină și atacurile iresponsabile la care este supusă constant.

  1. Ecoaqua S.A. furnizează serviciul de alimentare cu apă și canalizare și nu se ocupă cu vânzarea de apă. Acest lucru înseamnă că societatea asigură beneficiarul său că atunci când deschide robinetul, la orice oră și pentru oricare utilizator, apa va curge și va avea calitatea prevăzută de lege. De asemenea, apa uzată menajeră este preluată imediat și transportată la stația de epurare unde este adusă la calitatea legală înainte de a fi deversată în brațul Borcea.

Acest serviciu se asigură pe o infrastructură aparținând orașului (și nu societății Ecoaqua S.A.). Această infrastructură este compusă pe scurt din front de captare, compus din stație plutitoare și criburi de aspirație apă, stație de pretratare și pompare (frontul de captare și stația de pretratare sunt amplasate la Chiciu), conducte de aducțiune (aproximativ 7 km), stație de tratare și pompare (la Călărași), rețea de distribuție apă (134 km de conducte), 4 hidrofoare de creștere a presiunii, rețea de colectare apă uzată și pluvială ( 154 km de conducte), 15 stații de pompare apă uzată, o stație de epurare.

În urma diverselor finanțări s-a reușit în ultimii ani să se reabiliteze toate stațiile de producere a apei potabile, de pompare a apei uzate și a stației de epurare și a aproximativ 18 km rețea apă, cu un efort financiar total de peste 50 milioane euro. Conductele ce formează mai mult de jumătate din rețelele de apă și circa 70% din rețeaua de canalizare au o vechime cuprinsă între 30 și 50 de ani. Acest lucru face ca pierderile de apă să fie foarte mari, de aproximativ 50% din apa pompată. Din acest motiv, societatea are cheltuieli și când utilizatorul are robinetul închis, iar aceste cheltuieli se fac pentru a asigura confortul utilizatorilor de a utiliza apă la orice oră din zi sau din noapte. Aceste cheltuieli sunt recuperate prin prețurile și tarifele practicate conform legislației și contractelor de finanțare pe care societatea a trebuit să le accepte pentru obținerea banilor necesari reabilitării infrastructurii (a cărei proprietară nu este societatea ci orașul).

  1. Calitatea apei potabile este monitorizată permanent atât la stația de tratare cât și în rețea prin prelevarea constantă de probe. Rezultatele se afișează pe web-site-ul propriu la adresa https://ecoaqua.ro/calarasi-calitatea-apei. Calitatea apei este monitorizată prin prelevare de probe și analize de către Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași, astfel încât veridicitatea faptului că furnizăm apă potabilă nu poate fi pusă la îndoială.

Apa epurată este verificată din punctul de vedere al calității în laboratoarele proprii înainte de a fi deversată, iar calitatea acesteia este verificată prin prelevare de probe și efectuare de analize de către Sistemul de Gospodărire a Apei Călărași, aflat în subordinea Autorității Naționale Apele Române. Orice abatere este constatată și sancționată, astfel încât este evitată poluarea apelor de către stația de epurare. De menționat ar fi faptul că apa epurată are concentrații de poluanți mai mici decât apa brațului Borcea în care se deversează apa epurată.

  1. Prețul apei potabile și tariful de canalizare. Prețul și tariful se stabilesc pe baza costurilor obiective pe care societatea trebuie să le suporte pentru furnizarea serviciului. Costurile sunt verificate de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare pe baza unei documentații complexe (de regulă 4 bibliorafturi de documente) și avizează doar costurile obiective și nu acceptă în preț sau tarif ineficiența (de exemplu, nu acceptă includerea în cost sau tarif a consumului de energie reactivă, deoarece societatea este obligată să își eficientizeze consumurile astfel încât să se elimine consumul de energie reactivă). Nivelul foarte ridicat al prețului și tarifului practicat, în comparație cu alte orașe este obiectiv și este cauzat de:

– calitatea apei captate; apa Dunării include cantități mari de poluanți de la vărsare și până la Călărași, iar eliminarea lor presupune consumuri mari de reactivi; localitățile de deal sau munte beneficiază de surse de apă mai curate, tratarea fiind mai ieftină sau chiar lipsind cu totul;

– cantitatea mare de energie necesară transportului apei (pompată o dată din frontul de captare, a doua oară de la Chiciu la Călărași și a treia oară de la stația de tratare la utilizator) prin cei 130 Km de rețea de apă potabilă și pentru funcționarea celor 15 stații de pompare ape uzate. Comparativ, localitățile de deal sau munte beneficiază de captare din izvor sau lac de acumulare, cu apă curată, iar costurile de pompare sunt aproape zero întrucât apa deversează gravitațional de la deal la vale. Panta naturală pe care sunt amplasate acele localități permite ca apa să fie captată din deal și deversată în vale.

– dimensiunea mică a orașului; cu aproape același număr de angajați poți deservi și 60.000 de locuitori (situația municipiului Călărași) și 300.000 locuitori (situația municipiului Timișoara) sau 700.000 locuitori (situația municipiului Iași); din acest motiv, încărcarea salarială pe metrul cub de apă produsă este mai mare în orașele mici;

– obligația de a avea un preț și tarif unic pentru toată zona de operare (rezultată din condițiile de finanțare pentru sumele obținute pentru reabilitarea și extinderea serviciului). Aria de operare este compusă din localități mici și foarte mici, cu costuri unitare foarte mari pentru producerea apei;

– realizarea unor proiecte mari de infrastructură pentru care societatea a trebuit să se împrumute cu sume importante pentru asigurarea cofinanțării.

Din aceste motive, Ecoaqua S.A. are prețuri și tarife comparabile (conform datelor de pe site-ul ANRSC, https://www.anrsc.ro/avizare-preturi/) cu cele ale altor operatori aflați în condiții similare, precum cei din Giurgiu, Tulcea, Teleorman, sau RAJA Constanța (care s-a extins excesiv în localități mici din sud-estul țării).

  1. Solicitarea creșterii de preț și tarif a fost necesară întrucât de la ultima avizare ANRSC au trecut aproape 3 ani. Actualele prețuri și tarife au fost aprobate prin Hotărârea AGA nr. 18 din 26.07.2017 a Asociației Ecoaqua și s-a bazat pe avizul ANRSC nr 504896 din 23.05.2017, care a avizat prețul de 3,77 lei/mc pentru apă potabilă și 3,25 lei/mc pentru canalizare. Avizul ANRSC nr. 712947 din 10.09.2019 a fost calculat pe baza cheltuielilor efectuate la începutul anului 2019, care impun o actualizare a prețurilor și tarifelor. Această actualizare înseamnă o creștere a prețului apei la 4,56 lei /mc și a tarifului de canalizare la 3,82 lei/mc, cea mai mare creștere a cheltuielilor fiind cauzată de creșterea nivelului de salarizare a personalului, creșterea costului energiei și a reactivilor, creșterea impozitelor locale. Trebuie menționat că în urma tuturor acestor creșteri de salarii, salariul mediu brut la Ecoaqua S.A. este de 3775 lei, în timp ce salariul mediu brut pe județul Călărași este 4217 lei, iar pe țară este de 5196 lei. În aceste condiții de salarizare, Ecoaqua S.A. are deja dificultăți în menținerea personalului și mai ales în atragerea de personal tânăr, calificat.
  2. Eficientizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Principala deficiență a sistemului de stabilire a prețului și tarifului constă în faptul că se bazează exclusiv pe cheltuieli trecute. Datorită derulării programelor de investiții din POS Mediu, Ecoaqua S.A. nu a mai avut capacitatea de a dezvolta și programe de investiții proprii. Astfel că investițiile proprii în eficientizarea sistemului nu s-au mai făcut, pentru evitarea suspiciunii dublei finanțări care ar fi făcut tot procesul de absorbție a fondurilor europene mult mai dificil și ar fi dus la scăderea gradului de absorbție. Astfel, avizele anterioare, întrucât nu cuprindeau investiții în eficientizarea sistemului, nu au mai permis nici pe mai departe realizarea de astfel de investiții, banii aprobați fiind utilizați doar pentru operarea sistemului. Pe de altă parte, avizul ANRSC actualizează prețul și tariful la nivelul costurilor din momentul avizării. Menținerea acestora la același nivel pentru perioade lungi de timp (în cazul de față 3 ani) se face exclusiv în detrimentul investițiilor. Fără investiții sistemul nu poate deveni mai eficient, iar uzura fizică și morală a echipamentelor conduc împreună la creșterea costurilor de operare. Astfel nu doar că pierderile cresc de la an la an dar apar și riscuri privind capacitatea de funcționare a sistemului. De exemplu, software-ul care asigură automatizarea în toate stațiile de tratare și operare lucrează sub Windows XP, acest sistem de operare a început să fie nesigur, iar schimbarea software-urilor de automatizare cu unele mai noi presupun cheltuieli ce nu pot fi suportate în actuala structură de prețuri și tarife. Blocarea sistemului de automatizare ar putea duce la întreruperi în alimentarea cu apă.

Trebuie menționat că eficientizare nu presupune doar înlocuirea unor elemente uzate ci și creșterea gradului de automatizare și informatizare pentru un cost mai mic de operare și un control mai bun al procesului.

  1. Concluzii.
  2. Creșterile solicitate au caracter obiectiv și legitim și sunt absolut necesare și urgente;
  3. Acțiunile rău intenționate sau doar neinformate ce au drept consecință blocarea finanțării sistemului constituie o amenințare serioasă la buna funcționare a acestuia și la viața normală a locuitorilor municipiului Călărași, dar și a celor din toată zona de operare a Ecoaqua S.A.;
  4. Ecoaqua S.A. practică și a practicat permanent o politică deschisă și transparentă privind activitățile și modul de funcționare, astfel încât oricine poate solicita oricând informațiile de care are nevoie și poate solicita programare pentru efectuarea de vizite la fața locului pentru a se convinge personal; astfel de vizite trebuie totuși programate întrucât regimul special de protecție sanitară ne obligă la luarea unor măsuri corespunzătoare, nefiind posibilă deplasarea zilnică a persoanelor prin spațiile de tratare a apei.

Director General,

Cezar Neagu

Anunțuri similare

PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL EVENIMENTULUI ORGANIZAT DE ECOAQUA CU OCAZIA “ZILEI MONDIALE A APEI“ 22 martie 2019

pcdata

Comunicat de presă privind COVID-19

pcdata

Gestionarea apei, canalizării, igienei și deșeurilor în contextul virusului COVID-19

pcdata