COMUNICATE DE PRESA

Comunicat de presă 03.02.2020

Drumul apei la Călărași

Râurile din România se caracterizează, în general prin variații ale turbidității, care în anumite situații pot fi importante, concentrații deseori ridicate ale compușilor organici, iar în anumite situații pot apărea depășiri în ceea ce privește pesticidele sau chiar metalele grele. Un alt aspect important al acestor tipuri de surse îl constituie încărcarea biologică și microbiologică. Aceste variații se reflecta, bineînțeles și în calitatea apei fluviului Dunărea, care reprezintă sursa de apă pentru orașul Călărași.

Procesul tehnologic prin care apa brută, captată din fluviul Dunărea este transformată în apă potabilă se desfășoară în stația de pretratare, situata în zona Chiciu și în stația de tratare apă Călărași.

            Stația de pretratare  include: captarea apei care este realizată fie cu ajutorul celor două criburi amplasate în albia fluviului, fie prin intermediul unei stații de pompare plutitoare. În cazul folosirii criburilor, apa este aspirată prin intermediul unei stații de pompare situată în interiorul stației de pretratare și este refulată către camera de distribuție și apoi către decantoare. În cazul folosirii stației de pompare plutitoare, apa este pompată direct către camera de distribuție și apoi către decantoare. Pe ambele conducte de refulare sunt amplasate debitmetre pentru măsurarea debitelor apei brute captate.

Înainte de distribuția apei brute către treapta de decantare se realizează introducerea unei doze de clor având drept scop: limitarea dezvoltării algelor în bazinele decantoarelor  și oxidarea preliminară a materiilor organice.

În vederea neutralizării compușilor toxici existenți în apa brută (erbicide, pesticide) sau rezultați în urma clorinării (trihalometani), se introduce o soluție de cărbune activ pulbere,  înainte de distribuția apei către cele două decantoare.

Pentru îmbunătățirea decantării se realizează coagularea apei brute cu soluție de polihidroxiclorura de aluminiu.

Flocularea se realizează în camerele centrale ale celor două decantoare, unde se face și mixarea apei coagulate cu soluția de polimer pentru îmbunătățirea floculării și obținerea unui nămol cu o concentrație mai mare și mai stabil.

Decantarea  nămolului are loc în cele două decantoare, care au fost reabilitate prin montarea de module cu lamele în pantă și cu conducte submersibile perforate necesare pentru colectarea apei decantate, aceasta fiind evacuată în mod gravitațional către rezervorul de apă decantată.

Îngroșarea nămolului se face cu ajutorul unui îngroșător mecanic instalat în stația de deshidratare nămol. Nămolul extras din decantoare prin intermediul unor pompe este transmis către îngroșătorul de nămol. Supernatantul colectat din îngroșătorul de nămol este reintrodus prin pompare în camera de distribuție către cele două decantoare. Nămolul îngroșat este pompat către centrifuge. În conducta de refulare este injectat polimerul pentru condiționarea nămolului înainte de deshidratare. Nămolul deshidratat este transportat cu un sistem de transport cu șurub către containerele în care se realizează depozitarea finală. Supernatantul rezultat în urma centrifugării este de asemenea reintrodus în camera de distribuție.

Rezervorul în care este colectată apa decantată este amplasat lângă stația de pompare. Din acest rezervor apa este pompată către stația de tratare Călărași, pe o distanță de aproximativ 6625 m, pentru o tratare suplimentară pe filtre de nisip, ozonizare, filtre CAG, clorinare, stocare în rezervoare și pompare în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Prin urmare, procesul de pretratare a apei  conține următoarele etape, obiecte şi procese:

 1. Linia de pretratare apă
 2. Pompare apă din sursa Fluviul Dunărea cu stația de pompare plutitoare;
 3. Pompare apă din sursa Fluviul Dunărea prin aspirație directă din albie prin criburi ;
 4. Monitorizare debite procesate apă brută;
 5. Coagulare;
 6. Oxidare ;
 7. Adsorbție compuși toxici;
 8. Distribuție spre decantoare;
 9. Floculare, sedimentare, limpezire;
 10. Stocare apă decantată;
 11. Pompare apă decantată spre treapta de tratare secundară.
 12. Linia de procesare nămol
 13. Extragere nămol din decantoare;
 14. Îngroșare mecanică nămol;
 15. Deshidratare;
 16. Depozitare nămol.

Stația de pretratare a apei potabile Chiciu este dimensionată la următoarele debite:

– Debitul mediu zilnic: Q med/zi = 29.400 m3/zi aproximativ 1.225 m3/h

– Debitul maxim zilnic: Q max/zi = 35.700 m3/zi aproximativ 1.495 m3/h

– Debitul anual: Q an = 11.000.000 m3/an

Turbiditatea apei decantate, pompată către Stația de tratare finală este de 4 NTU.

                                                   Stația de tratare Călărași

             Procesul tehnologic al stației de tratare Călărași include: filtrare pe filtre rapide de nisip, ozonizare, tratare pe cărbune activ granular, corecție de pH și dezinfecție finală.

Dezinfecția finală a apei se face cu clor gazos, cu asigurarea timpului de contact și reacție în rezervoarele de înmagazinare.

Apa evacuată de la spălarea celor doua tipuri de filtre este recuperată, tratată și reintrodusă în circuitul de alimentare a stației prin amestecarea cu apă pretratată primită de la stația de pretratare Chiciu. Nămolul rezultat este deshidratat, iar apa de nămol evacuată la canalizare.

Pentru a obține o calitate constanta a apei tratate, procesul tehnologic este urmărit:

– prin măsurători în laboratorul STAP;

– prin măsurători on-line.

Schema tehnologică a stației de tratare cuprinde următoarele:

 1. Stația de filtre rapide de nisip;
 2. Stația de pompare și suflante-pompare la consumatori, pompe transvazare. pompe ridicare presiune în incinta, pompe epuisment, stație suflante;
 3. Instalație de ozonizare-instalație producere ozon, camera de distribuție, bazine de contact cu ozonul;
 4. Stația de filtre cărbune activ granular;
 5. Stație de pompare spălare filtre;
 6. Instalație de corecție pH;
 7. Rezervoare de înmagazinare apa potabila;
 8. Bazin omogenizare a apei de spălare a filtrelor;
 9. Decantoare pentru apa de la spălare filtre;
 10. Stația de pompare apa decantata (recuperata);
 11. Tratarea nămolului; Instalația de deshidratare a nămolului, platforma depozitare a nămolului.

Sistemul de control (SCADA) menține controlul automat asupra stației cu intervenția operatorului numai atunci când este necesară, o by-passare a unor trepte individuale de tratare sau oprirea pompării apei din aval, de la stația de tratare Chiciu.

Debitul la intrarea în STAP este monitorizat în SCADA, care va controla funcționarea și debitul prin elementele individuale ale STAP cu ajutorul senzorilor de debit, de nivel sau comutatoarelor în fiecare element individual de tratare.

Apa produsă respectă Legea 458/2002 republicată, modificată în 2017, privind calitatea apei potabile și este distribuită locuitorilor orașului printr-o rețea de distribuție  apă potabilă (134 km de conducte) și 4 hidrofoare de creștere a presiunii.

Apa uzată menajeră a orașului, precum și cea uzată rezultată de la agenți economici este colectată printr-o rețea  de canalizare apă uzată și pluvială (154 km de conducte), 15 stații de pompare apă uzată, o stație de epurare.

 

Stația de epurare Călărași

                        Stația de epurare a apelor uzate Călărași este destinată epurării apelor reziduale din municipiul Călărași și are o capacitate de 83000 l.e.

Debit mediu zilnic Qzi,med=18.300 mc/zi,

Debit max. zilnic Qzi,max=21.800 mc/zi.

Apa epurată evacuată se deversează în brațul Borcea.

Stația de epurare a apelor uzate include în principal următoarele componente:

 

 1. LINIA APEI

            Treapta mecanică

Cameră de admisie cu canal de alimentare către clădirea grătarelor;

Clădirea grătarelor cu sistem de filtrare grosieră şi fină, sortator de nisip, remorca pentru material filtrat şi remorca pentru nisip;

Deznisipator lung cu două circuite, aerat, cu colector pentru grăsimi;

Stație de suflante pentru deznisipator;

Măsurarea debitului de intrare;

Decantor primar cu două circuite, sub formă de bazin dreptunghiular;

Bazin de avarie (bazin circular) inclusiv stație de pompare;

Stație de pompare pentru apele uzate interne (clădire operațională, deshidratarea nămolului, apă pluviala).

            Treapta biologică

Bazin pentru nămolul activat; două circuite, bazin combinat în cascadă:

Cascada 1 –  Zona de eliminare fosfor biologic  (alternativ se poate utiliza ca zonă de denitrificare);

Cascada 2 -Zona de denitrificare;

Cascada 3 -Zona de denitrificare (alternativ posibilitate de utilizare ca zonă de nitrificare);

Cascada 4- Zonă de nitrificare ;

Decantor secundar, două linii, bazine circulare;

Instalație de pompare de retur cu recirculația nămolului;

Pompe pentru recircularea nămolului activat;

Stație de suflante;

Sistem de măsurare debit evacuare efluent.

                 Tratarea chimică a apelor uzate

Stație dozare agent de precipitare pentru eliminarea fosforului.

 

 1. LINIA NĂMOLULUI

Instalația de eliminare nămol primar și nămol excedentar preluat din instalația de recirculare nămol, din   sistemul de decantare secundara;

Rezervor tampon de nămol (îngroșător preliminar)

Îngroșare nămol pe îngroșătoarele cu bandă;

Fermentare nămol, în bazinele de fermentare;

Rezervor tampon nămol fermentat (îngroșător suplimentar)

Deshidratare nămol (în centrifuge)

Depozitare nămol deshidratat.

                 Instalații pentru biogazul produs în stația de epurare

Filtrare a gazului

Rezervorul de gaz

Arzătorul

            Alimentare cu energie electrică şi termică

Cogenerator şi centrală termica (în care se consumă biogazul produs)

Post de transformare

Apa epurată rezultată respecta HG 188/2002 actualizată, și anume prevederile din:

– ANEXA 1 NORME TEHNICE privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011;

– ANEXA 3 NORMATIV privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001.

Calitatea apei deversate este monitorizată și de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași, subordonat Autorității Naționale Apele Române, astfel încât veridicitatea datelor furnizate nu poate fi pusă la îndoială.

Anunțuri similare

LUNI, 25.03.2019, OPRIRE PARȚIALĂ FURNIZARE APĂ ÎN LOCALITATEA MODELU

pcdata

VINERI, 09.08.2019, OPRIRE PARȚIALĂ FURNIZARE APĂ POTABILĂ ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

pcdata

COMUNICAT DE PRESA ECOAQUA 21.07.2017

Neacsu Constantin