ECOAQUA

CALARASI – RESEDINTA A JUDETULUI CALARASI Date operationale

Călărași (în trecut, Lichirești și, temporar, Știrbeiu) este municipiul de reședință al județului cu același nume, Muntenia, România. Este cel mai mare oraș al județului și unul din cele mai importante municipii din regiunea de dezvoltare Sud.

Situat în sud-estul României, pe partea stanga a cursului brațului Borcea al Dunării, Călărașiul este cunoscut pentru industria alimentară, industria de PAL melaminat, industria siderurgică, industria de hârtie și industria de prefabricate. Conform datelor finale ale recensământului populației din anul 2011, municipiul Călărași are o populație de 65181 de locuitori.

În general,arealul pe care se află situat orașul Călărași aparține zonei de climă continentală, mai puțin moderată decât a altor regiuni din România, cu ierni reci și veri călduroase. Temperatura medie anuală este de +11,2 °C (în luna iulie media termică oscilează în jurul valorii de 23 °C, iar în ianuarie se înregistrează o medie de -3 °C). Cea mai scăzută temperatură înregistrată la Călărași datează de la 8 ianuarie 1938 când s-a înregistrat -30 °C, iar cea mai ridicată, de +41,4 °C, la 10 august 1951.

      Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Călăraşi are sursa de captare a apei brute fluviul Dunarea si cuprinde:

–    Staţia de captare-tratare Chiciu;

–    Aducţiunea;

–    Staţia de tratare Călăraşi;

–    Rezervoare de inmagazinare;

–    Reţeaua de distribuţie.

cl-stpomp-1cl-st-chiciu-dec-2

 

 

Reţeaua de distribuţie apa potabila este un sistem de tip mixt, in cea mai mare parte a zonei centrale si industriala fiind in sistem inelar iar cartierele marginase in sistem ramificatie , cu lungimea de 138,7 Km, având conducte cu diametru cuprinse între Dn 50 – Dn 600 mm.   Apa este livrată în regim de 24 ore pe zi într-o singură treaptă de presiune, asigurând apa potabilă unui procent de 98,6% din populaţia municipiului Călăraşi, respectiv la 64 098 locuitori.

La sistemul de distributie a apei sunt realizate  11 825 bransamente pentru utilizatori defalcati pe urmatoarele categorii:

– Populatie blocuri:    2 863 bransamente

– Populatie case:       7 842 bransamente

– Agenti economici:      898 bransamente

– Institutii publice:         222 bransamente

 

Sistemul de preluare apa uzata menajera si epurare de la gospodariile populatiei, institutiile publice si agentii economici de pe raza municipiului Calarasi este format din:

– Retea canalizare in sistem gravitational

– Statii de pompare: 16 buc

– Statie de epurare cu treapta tertiara si cogenerare

Apa uzata menajera preluata de pe raza municipiului Calarasi este  pompata la Statia de epurare Magureni prin 2 statii mari SP Jirlau si SP Siloz, unde in urma procesului de epurare este deversata in emisarul Bratul Borcea, apa incadrandu-se in indicatorii  limita prevazuti de normativul NTPA 001/2002.

cl-st-epur-bna-3cl-st-epur-bna-4

 

Reteaua de canalizare in sistem gravitational din municipiul Calarasi  functioneaza in  sistem mixt, ceea ce inseamna ca sunt retele care preiau numai ape pentru care au fost destinate, respectiv menajer si pluvial si sunt de asemenea retele care preiau atat ape menajere cat si pluviale pe care le deverseaza  in statiile de pompare ape uzate.

Colectoarele de canalizare sunt executate din beton, AZBO, PREMO, BETON, PVC cu diametre cuprinse între 200-2.000 mm, dispuse ramificat, cu curgere liberă, alcatuite din 26 km – reţea de preluare exclusiv a apelor pluviale si 78 km retea de canalizare mixta ce preiau apa uzata de gospodarii si agenti economici si apa pluviala de pe strazi.

Populatia din Municipiul Calarasi cu acces la serviciul de canalizare este de 57 952 locuitori  reprezentand 89,1% din populatia inregistrata la recensamantul din 2011.

Sunt realizate 7874 racorduri la sistemul public de canalizare diferentiate dupa urmatoarele categorii:

-Populatie:           7 060 racorduri

– Institutii publice:     146 racorduri

– Agenti economici:  668 racorduri

 

Anunțuri similare

NOIEMBRIE 2019 PROGRAMARE CITIRI CONTOARE IN APARTAMENTELE DIN MUNICIPIUL CALARASI SI ORASUL LEHLIU GARA

Neacsu Constantin

REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROGRAMATOR/TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL ȘI REȚELE

pcdata

JOI, 08.08.2019, OPRIRE PARȚIALĂ FURNIZARE APĂ POTABILĂ ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

pcdata