Clarificare asupra depunerii declaraţiei de intenţie

Declarația de intenţie, elaborată conform prevederilor HG 722/2016, va fi depusă numai de către candidații acceptaţi pe lista scurtă, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise de acceptare pe lista scurtă; depunerea declarației de intenție se va face similar cu depunerea dosarului de candidatură;

Publicat în 30 octombrie 2017