NOTIFICARE

          Va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile aduse de Legea 224/215 si republicata in Monitorul Oficial nr 679/07.09.2015, respectiv a art 31 aliniatul (14) “Utilizatorii, persoane fizice sau juridice,…. au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou infiintate, daca acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural”.

          Nerespectarea acestei obligatii de catre utilizatori se sanctioneaza cu amenda de la 2 000 lei la 4 000 lei, potrivit art 39 aliniatul (5) din aceeasi lege republicata.