insrumente guvern insrumente

Sprijin pentru pregătirea aplicației de  finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Cod SMIS 2014+108040

Imagini 02
imagine 3
4
5
6
7
8
9
10
11
 • Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa pentru județele Călărași și Ialomița în zonele urbane și rurale și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

  Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, pentru proiectul „ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 108040, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, a semnat cu ROMAIR CONSULTING SRL ( Liderul asocierii ROMAIR CONSULTING SRL & COMPLEX DESIGN SRL & TOP RAM PROJECT SRL), contractul de servicii „Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”

 • Obiectivul general al proiectului este de a asigura elaborarea documentațiilor necesare, în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții, din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020 și de a continua strategia locală pentru dezvoltarea sectorului de apă și de apă uzată, în vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.

 • Comunicat de presa 27 noiembrie 2017

  Comunicat de presa 27 noiembrie 2017

  Comunicat de presa 22 martie 2018

  Comunicat de presa 22 martie 2018

 • Valoarea totală a contractului este de 14.506.952,00 lei, la care se adaugă TVA. Contractul de servicii se va desfășura în două etape, după cum urmează:

  • Etapa I: Valoarea contractului aferentă etapei I este de 11.926.122 lei, la care se adaugă TVA. Sursele de finanțare din etapa I, conform Contractului de Finanțare 24/09.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și ECOAQUA SA, sunt: Fondul de Coeziune 85%, Bugetul de Stat 14 % , Bugetul Local 1% ;

  • Etapa II : Valoarea contractului aferenta etapei II este de 2.580.830,00 lei,la care se adaugă TVA. Această componenta va fi finanțată în cadrul viitorului proiect de investiții.

 • Pixuri

  Pixuri

  Poster A2

  Poster A2

  Poster A3

  Poster A3

  Mapa de prezentare

  Mapa de prezentare

  CD

  CD

  Roll Up

  Roll Up

 • Informații suplimentare privind PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL IN JUDETELE CALARASI SI IALOMITA, ÎN PERIOADA 2014-2020, pot fi obținute la:

  ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI
  Str Progresul, bl. BBB, etaj 3, cod poştal 910001
  Tel: 0242/312705; 0242/313765
  Fax: 0242/311923
  Website: ecoaqua.ro

  Unitatea de Implementare a Proiectului – Sef UIP:Mircea TOMA
  E-mail: ecoaqua_uip@ymail.com

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în dezvoltare durabilă

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.